helmikuu 2018
M T K T P L S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Login Form

Kulttuuriantropologia

Antropologian kiinnostuksen kohteena on ihminen ja hänen toimintansa, tavoitteena inhimillisen kulttuurin ymmärtäminen - antropologia on vertaileva ja hyvin laaja tutkimusala ja sen alakäsitteiksi voidaankin laskea mm. fyysinen, sosiaalinen ja kulttuuriantropologia, joka linkittyykin oman alamme lisäksi muiden tiedekuntien tarjontaan.

Antropologista tutkimusta on perinteisesti tehty kentällä eli ihmisten parissa haastatellen ja tarkkaillen heitä heidän omassa elinympäristössään - nykyään tärkeäksi kenttätyössä koetaan myös tutkittavien aktivoiminen ja se, että oppiminen on kaksisuuntaista.

Kulttuuriantropologian tutkimusalueita ovat mm. yhteisön rituaalit, arkielämän käytännöt, yhteiskunnalliset ja uskonnolliset järjestelmät sekä miehen ja naisen asema. Kulttuuriantropologian opiskelu tarjoaa näkökulmia sekä vieraiden kulttuureiden ymmärtämiseen että oman kulttuurin rakenteiden ja vivahteiden tajuamiseen - kulttuureita tutkitaan arvottamatta ja niiden omista lähtökohdista käsin. Opiskelijalta vaaditaankin siis avarakatseisuutta, uteliaisuutta ja innostusta syventyä kulttuurin eri ilmiöihin.

Kulttuuriantropologiaa opiskella haluavat pyrkivät kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmaan ja valitsevat sitten antropologian pääaineekseen.

Lisätietoa