helmikuu 2018
M T K T P L S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Login Form

Mediakulttuuri ja viestintä

Mediakulttuurin ja viestinnän oppiaineessa tarkastellaan mediaa ja viestintää sekä maailmanlaajuisena ilmiönä että osana jokapäiväistä elämää. Keskeistä on kriittisen näkökulman kehittäminen viestinnän instituutioihin ja mediasisältöihin.

Tutkimuksen kohteita voivat olla esimerkiksi media globaalina liiketoimintana, yksittäiset mediatuotokset sekä mediateknologioiden merkitys arkielämässä.

Oppiaine tarjoaa myös mahdollisuuden opiskelijan omiin kiinnostuksen kohteisiin perustuvaan käytännön työskentelyyn sekä monimuoto-opinnäytteen tekoon. Teoreettisen tiedon lisäksi opinnot tarjoavat työelämässä tarvittavia viestintätaitoja.

Pääaineopiskelijat opiskelevat kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmassa, jossa voi suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin (180 op) ja filosofian maisterin (120 op) tutkinnot. Perusopinnot ovat kaikille avoimia. Aineopintoihin ja syventäviin opintoihin voi edetä ainoastaan erillisen hakumenettelyn kautta. Mediakulttuurin ja viestinnän maisteriopintoihin voi hakea myös erityisvalinnassa medianomin ammattikorkeakoulututkinnon perusteella.

Lisätietoa