helmikuu 2018
M T K T P L S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Login Form

Sukupuolentutkimus

Sukupuolentutkimuksen opinnot pitävät sisällään tutkimusta ja opetusta sukupuolijärjestelmistä, tasa-arvokysymyksistä ja seksuaalisuudesta. Sukupuolisuutta tarkastellaan kriittisesti erilaisista näkökulmista käsin.

Itä-Suomen yliopistossa sukupuolentutkimuksen painopisteinä ovat perinteisesti olleet etnisyys ja sukupuoli, monikulttuurisuus, Venäjä- ja rajatutkimuksen teemat sukupuolittuneina ja ikä ja sukupuoli. Myös kriittinen miestutkimus on osa sukupuolentutkimusta.

Opiskelijat perehdytetään oppialan historiaan, teoreettisiin ja metodologisiin suuntauksiin, käsitteisiin ja ongelmanasetteluihin. Tutkimusalan tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa sukupuoltenvälisistä suhteista, sukupuolen merkityksestä ja naisten elämästä ja asemasta.

Opiskelijat valitaan kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmaan, jossa voi suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin (180 op) ja filosofian maisterin (120 op) tutkinnot. Pääaineensa opiskelijat valitsevat opintojen kuluessa.

Lisätietoa