OPS 2018-2020

Opetussuunnitelmat humanistisella osastolla, ja siten myös kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmassa, uudistuvat vuoden 2018 syksystä eteenpäin. Tämä tuo isojakin muutoksia opintojen rakenteeseen ja opetus siirtyy noudattamaan pelkästään uutta opetussuunnitelmaa. Tilanteesta on opiskelijoita infottu keväällä 2018.

Vanhoista opinnoista kokonaisuuksiin sulkematta jääneet tulevat osittain vastaamaan uusia opintoja. Tarkemmin vastaavuuksiin voi tutustua Humanistisen osaston vastaavuustaulukosta. Jo pitkällä olevat kokonaisuudet tosin pyritään sulkemaan vanhan mallin mukaan siirtymäaikojen puitteissa. Siirtymäajat ovat perusopinnoissa 1 lukuvuosi, aineopinnoissa 2 lukuvuotta ja syventävissä 4 lukuvuotta.  Vanhan opetussuunnitelman mukainen tutkinto on otettava ulos 31.7.2021 mennessä.

Uudet oppaat ja viimeisin tieto löytyvät Humanistisen osaston opintoyhteisöstä SharePointissa.

Jos vastaavuuksista tai muusta opintojen suorittamiseen liittyvästä nousee kysymyksiä, suosittelemme olemaan yhteydessä opintokokonaisuuksien vastuuopettajiin tai amanuenssi Tellervo Hirvoseen.

Lisätietoja: