Humanistisen osaston Sharepoint-sivusto

Tietoa kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmasta löydät esimerkiksi Humanistisen osaston opintoyhteisöstä Sharepointissa. Siellä voit tarkastella esimerkiksi kulttuurintutkijan opintopolkua ja etsiä ohjeita niin vaihto-opiskeluun kuin kieli- ja viestintäopintoihinkin liittyen. Voit myös tarkastella alla mainittuja oppaita.

 

Smart Start – uuden opiskelijan opas sisältää opintojen alun kannalta olennaisimmat tiedot.

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas sisältää tietoa muun muassa opintoneuvonnasta, opinto-oikeuksista, sivuaineopetuksesta, opintojen arvostelusta, työ-, opetus- ja kieliharjoitteluista sekä tutkielmista. – Ennen lukuvuotta 2019-20 opinto-opas julkaistiin osastoittain. Vanhat opinto-oppaat on koottu Kamuun.

Pepin opinto-opas sisältää tutkintorakenteet, opintokokonaisuudet, opintojaksot, opintojaksojen kuvaukset sekä tiedon opetusajoista.

 

Jos vastaavuuksista tai muusta opintojen suorittamiseen liittyvästä nousee kysymyksiä, suosittelemme olemaan yhteydessä opintokokonaisuuksien vastuuopettajiin tai amanuenssi Anette Huoviseen.

Lisätietoja: